Velkommen til "Soldrys" - foredragsholder og forfatter Agnete Odgaard-Jensen
  Startside
Om Agnete Odgaard-Jensen
Mine foredrag
Referencer og anbefalinger
Hædersbevisninger
Bogen "Sund mad uden stress"
Bogen "Medvind i modgang"
Øvrige udgivelser
Sprang
Hent min brochure (PDF)
Mødestederne
Kontakt og booking

Billede af solur

Soluret tæller kun de lyse timer...
    Agnete leder to mødesteder for synshandicappede

Hønsegården på Ældrecenter Åbakken
Billedet er fra ældrecenter Åbakken, hvor Hønsegården holder deres arrangementer og hyggeeftermiddage.


Thisted kommunes mødesteder gør en forskel i hverdagen for synshandicappede.

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til!


”Hønsegården” fejrer 40 års jubilæum.
Vi er en stor flok synshandicappede fra den sydlige del af Thisted Kommune, der mødes alle mandage i ulige uger. På ældrecenter Åbakken, låner vi lokaler, og her får vi altid en god og varm modtagelse. I marts i år kan ”Hønsegården” fejrer 40 års jubilæum. Dagen fejrer vi med en god middag på hotel Thinggaard i Hurup.

Mine forudsætninger for at være leder.
Jeg har haft den store glæde at være leder af ”Hønsegården” i de 40 år den har eksisteret. Jeg mistede mit syn i 1975, men besøg af en konsulent fra Dansk Blindesamfund fik overbevist mig om, at jeg var den rette til at løse denne opgave i området. I 1976 havde jeg startet et lignende mødested på Mors, og 1. januar 2008 fik vi ”Firkløveret” i Thisted ind under samme betingelser som ”Hønsegården”. Årsagen var, at de 2 kommuner blev lagt sammen, derfor blev jeg også leder af ”Firkløveret”. Den startede oprindelig i 2001 med Irma Andersen som leder og blev dengang finansieret af Dansk Blindesamfund.

Finansiering. I næsten alle andre klubber eller mødesteder rundt om i landet for synshandicappede er det Dansk Blindesamfund, der må op med pungen for kørsel, men hos os betaler Thisted Kommune hovedparten, idet der kun er en egenbetaling på 25 kr. pr. gang. Ved at vi er fri for denne udgift, kan Dansk Blindesamfund Thy-Mors give et bidrag til underholdning.

”Hønsegården” blev forbillede for hele Viborg Amt.
I 2001 startede vi 5 nye mødesteder op i det gamle Viborg Amt med "Hønsegården" som forbillede. Det var i Skive, Viborg, Bjerringbro Møldrup og Thisted., og jeg blev projektleder. Vi kunne se, at medlemmerne fra ”Hønsegården”var de mest aktive, når der blev lavet arrangementer i den lokale kreds. Det ønskede Dansk Blindesamfund kopieret i de andre byer.

Hvad laver vi i ”Hønsegården”?
Vi har musikunderholdning, foredrag, en årlig udflugt og hyggeeftermiddage. Hver sommer tager vi på en ferietur til Dansk Blindesamfunds Kursus- og Konferencecenter Fuglsangcentret i Fredericia, hvor vi bl. a. nyder vort skønne center og stier i skoven, som er indrettet til vor manglende syn, og jeg arrangerer hver sommer 2 halvdagsudflugter i området samt en musikaften.

Nye medlemmer til mødestederne.
Henvendelser får vi gennem kommunens hjemmepleje, ISH (Institut for syn og hørelse), Dansk Blindesamfunds konsulent, Ole Sylvester Olesen, pårørende samt naboer til synshandicappede. Det sker også, at det er den synshandicappede selv, der ringer, fordi de ønsker at være sammen med andre i samme båd.

Ud af isolationen og ind i fællesskabet.
Ensomheden er den blindes værste fjende, derfor er vore mødesteder så vigtige. Her lærer vi, at vi ikke er alene om at have problemer med synet. Vi kommer måske til at indse, det vigtige i at vi kan glæde os over det, som vi stadig kan og ikke fokusere på det, vi har mistet.

Yderligere oplysninger om mødestederne kan fås ved henvendelse
til Agnete på tlf. nr. 97 95 64 09
Soldrys . Kammersgårdsvej 7 . 7760 Hurup . Tlf. 97956409 . E-mail: odgaard@soldrys.dk


Webdesign af Anders Mikkelsen, www.fokusdesign.dk